Õppetasud

Muusikaosakond

Tantsuosakond

  • Tantsukool Rummul ja Vasalemmas 20 €/kuu
  • Free Flow Studio tunnid Paldiskis ja Kloogal 20 €/kuu

  • Free Flow Studio tunnid Paldiski Lasteaias 10 €/kuu

Kunstiosakond

Teatriosakond

  • Teatristuudio Vasalemmas ja Padisel 20 €/kuu

Õppetasude soodustused

Kui perest käib Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Koolis samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem õppetasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud tasumäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata. Soodustuse saamise soovist teavitab lapsevanem kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonda ning osakonna vastav ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid. Soodustust rakendatakse selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust. Soodustuse andmine lõpetatakse asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

Soodustuse saamiseks saatke, palun, e-kiri aadressile egle.kaur@laaneharju.ee.

Kui Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide kooli õpilane õpib kolmes või neljas osakonnas, rakendub soodsaima õppetasuga osakonnas õppimise eest õppemaksu vabastus. Soodustuse saamise soovist teavitab lapsevanem kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonda ning osakonna vastav ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid. Soodustust rakendatakse selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust. Soodustuse andmine lõpetatakse asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

Soodustuse saamiseks saatke, palun, e-kiri aadressile egle.kaur@laaneharju.ee.

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide koolist lahkumine

Vastavalt kooli Kodukorra punktile nr.5 toimub õpilase nimekirjast väljaarvamine:

  1. Kooli lõputunnistuse väljastamise korral;
  2. Direktori otsusega, kui õpilane on korduvalt rikkunud kodukorra reegleid;
  3. Lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel, mis on saadetud Direktorile e-kirjana:  mihkel.tikerpalu@mkkool.laaneharju.ee . Vabas vormis lahkumisavaldus esitatakse direktorile kirjalikult! Lapse kooli nimekirjast väljaarvamise kinnitab direktor kirjaliku vastusena lahkumisavaldusele. Lapsevanema või hooldaja avalduse alusel arvatakse õpilane välja üldjuhul semestri lõpu seisuga. Mõjuval põhjusel võidakse õpilane väljaarvata ka semestri jooksul.

 

NB! ARNO süsteemis ei saa lahkumisavaldust esitada.