Koolist

2021. aasta esimene koolipäev oli Lääne-Harju vallas ajalooline – alustati uue peatükiga, mis tõi ühe „katuse“ alla valla noored muusikud, tantsijad ja kunstnikud. 1. septembril 2021 sai stardipaugu Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool – ülevallaline huvikool, mille nime all said kokku endised Paldiski Muusikakool ja Vasalemma Kunstide Kool.

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool on nooruslik, aga tugevate juurtega, toetudes neljale sambale – kahele õppekohale Paldiskis ning õppekohtadele Rummus ja Vasalemmas. Huvikool on samm-sammult kasvanud kogu valda katvaks huvikooliks – täna tegutsetakse lisaks nimetatutele ka Leholas, Kloogal, Laulasmaal, Padisel ja Harju-Ristil – mis pakub oma õpilastele, nii väikestele kui suurtele, võimalust laiendada kultuurilist silmaringi ning arendada oskusi muusika, tantsu, teatri ja kujutava kunsti valdkondades.

Ajalugu

Paldiski Muusikakool

Paldiski Muusikakool alustas tööd 1981. aastal, mil esimesed muusikaõppeks sobivad ruumid leiti Paldiski Algkooli esimesel korrusel ja 7 õpetaja juhendamist alustasid muusikuteed 77 õpilast. Neljal aastkümnel tegutsenud huvikooli oli kõrgetasemeline algastme muusikaharidust pakkunud õppeasutus, mille õpilased esinesid edukalt nii regionaalsetel, vabariiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. Aastate jooksul lõpetas kooli 37 lendu, koolil on ligi 250 vilistlast, kellest poolsada on on jätkanud oma muusikuteed järgmiste astmete muusikaõppeasutustes ning mõned on jõudnud õpetajatena tagasi ka Paldiski Muusikakooli ja tänasesse Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli.

Paldiski Muusikakooli direktorid:

1981 – 1982 Viktor Popov

1982 – 1985 Ljudmila Popova

1986 – 2021 Ljudmila Maslakova

Vasalemma Kunstide Kool 

Vasalemma Kunstide Kool asutati 1991. aastal ja esmalt sai huviharidust omandama asuda vene õppekeelega muusikaklassis. Hiljem avati eesti õppekeelega muusikaklass ja kümmekond aastat hiljem tantsu- ja kunstiklass. Seega sai võimalikuks huvihariduse omandamine kolmel suunal: muusika, tants, kunst. 

Kooli traditsiooniks on kujunenud õpilaste jõulu- ja kevadkontserdid. 

Kooli esimene direktor oli Olga Voronina, seejärel juhtis kooli Tiia Soosalu. Aastatel 2020-2021 täitis direktori ülesandeid Valdo Rüütelmaa. 2021. aastal, enne kui Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool 1. septembril ametlikult alustas, oli Vasalemma Kunstide Kooli direktoriks kuu aja vältel ka Mihkel Tikerpalu. 

Muusikaosakond on Vasalemmas ja Rummus tegutsenud üle 30 aasta. Muusikaklassi õpilased on edukalt osalenud nii Loode-Eesti piirkondlikel konkurssidel kui ka vabariiklikel konkurssidel Parim noor instrumentalist. 

Tantsu- ja kunstiosakonnad tegutsevad tänaseks juba üle 20 aasta. Tantsuklassi õpilased on osalenud „Koolitants“ ja „Kuldne karikas“ festivalidel ning Tallinna Vanalinna päevadel. Kunstiklassi õpilased on osavõtnud mitmetest vabariiklikest kunstitööde konkurssidest ja kunstinäitustest Jelena Slavina juhendamisel ning neid on pärjatud arvukate auhindadega. 

Meie huvikool on Eesti Muusikakoolide Liidu, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu ja Eesti Kunstikoolide Liidu liige.

Partnerid: