Avalduse esitamine

Vali osakond

Vali eriala

Vali õppekoht

Vali õppima asumise kuupäev:

Lapsevanema andmed

Eesnimi (nõutud)

Perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

Telefoni number (nõutud)

E-mail (nõutud)

Lapse andmed

Lapse ees- ja perekonnanimi: (nõutud)

Isikukood (nõutud)

Aadress (nõutud)

Maksja andmed

Kui maksjaks on lapsevanem, siis võib järgnevad väljad täitmata jätta

Nimi

Isikukood

E-mail


Vastuvõtt Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli ootame õppima kõiki kunsti-, muusika- ja tantsuhuvilisi lapsi, noori ja täiskasvanuid! Oluline on arvestada, et meie huvikoolis õppides on tulemuslikuks õppeks oluline maksimaalne osalemine.

Selleks, et õppida meie huvikoolis täida kõrvalolev avaldus ja Teiega võtab ühendust direktor või õppealajuhataja!

 
Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vastu aastaringselt. Muusikaosakonda astumisel läbivad kõik soovijad sisseastumiskatsed. Tantsu-, teatri- ja kunstiõppesse võtame õppijaid vastu katseteta. 
 
NB! Teistest KOV-idest Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli sisseastujad saavad õppima asuda ainult vastava kokkuleppe olemasolul.