Avalduse esitamine

Vali osakond

Vali eriala

Vali õppekoht

Vali õppima asumise kuupäev:

Lapsevanema andmed

Eesnimi (nõutud)

Perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

Telefoni number (nõutud)

E-mail (nõutud)

Lapse andmed

Lapse ees- ja perekonnanimi: (nõutud)

Isikukood (nõutud)

Aadress (nõutud)

Maksja andmed

Kui maksjaks on lapsevanem, siis võib järgnevad väljad täitmata jätta

Nimi

Isikukood

E-mail


Vastuvõtt Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli ootame õppima kõiki kunsti-, muusika- ja tantsuhuvilisi lapsi, noori ja täiskasvanuid! Oluline on arvestada, et meie huvikoolis õppides on tulemuslikuks õppeks oluline maksimaalne osalemine.

Selleks, et õppida meie huvikoolis tantsu:

Anna oma soovist teada (alaealise õppuri puhul teavitagu meid tema seaduslik esindaja) valides ühe nendest võimalustest: 

 
Vabade kohtade olemasolul toimub võtame õpilasi vastu aastaringselt. Muusikaosakonda astumisel läbivad kõik soovijad sisseastumiskatsed, tantsu-, teatri- ja kunstiõppesse võtame õppijaid vastu katseteta.