Sisseastumine muusikaosakonda

Vastuvõtt Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli

Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli ootame õppima kõiki kunsti-, muusika- ja tantsuhuvilisi lapsi, noori ja täiskasvanuid! Oluline on arvestada, et meie huvikoolis õppides on tulemuslikuks õppeks oluline maksimaalne osalemine.

Selleks, et õppida meie huvikoolis muusikat:

 1. Anna oma soovist teada (alaealise õppuri puhul teavitagu meid tema seaduslik esindaja) valides ühe nendest võimalustest:
 1. Registreeru konsultatsioonile!

Konsultatsioonid toimuvad meie erinevates õppekohtades eelregistreerimise alusel kõigile soovijatele. Konsultatsioonile registreerumiseks kirjuta e-kiri riina.ruutelmaa@mkkool.laaneharju.ee

 1. Tule vastuvõtukatsetele!

Vastuvõtukatsed huvikooli pilliõppe põhi- ja tasemeõppesse toimuvad mais või juunis, vajadusel ka augustis. Vabaõppesse soovijatega vestleme. Täpsem info kuupäevade kohta on leitav kodulehelt , Facebookist, Lääne-Harju valla lehelt.

Vabade kohtade olemasolul võtame õppijaid vastu ka aastaringselt. Vastava otsuse kohtumisel õpilaskandidaadiga teevad eriala- ja solfedžoõpetaja koos õppealajuhatajaga.

 1. Vastuvõtukatsetel:
  1.  esita peast üks enda valitud laulu;
  2. laula järgi õpetaja poolt klaveril mängitud lühikesi meloodiakesi;
  3. koputa õpetaja poolt ette koputatud rütmi;
  4. ütle, kas õpetaja mängis klaveril üks, kaks või kolm nooti. Helid mängitakse korraga.

Vastuvõtukomisjon hindab sisseastuja
1) laulmisoskust;
2) muusikalist mälu;
3) rütmi taju;
4) helikõrguste tajumise oskust.

 1. Oota e-kirja.

Anname vastuvõtukomisjoni otsusest teada esimese võimalusel ja kõige hiljem kuni kahe nädala möödumisel vastuvõtukatsete toimumise ajast. Vastuvõtmise korral allkirjastavad õppuri esindaja/õppur ja huvikooli direktor õppelepingu.

Kui õpilaskandidaat on õppinud mõnes teises huvikoolis ja soovib tulla õppima meie huvikooli, siis anna meile sellest teada valides ühe nendest võimalustest:

Lisaks esita ka viimati lõpetatud huvikooli klassi klassitunnistus. Vastuvõtmisel hindame sisseastuja taset erialas ja solfedžos.  Vastava otsuse kohtumisel õpilaskandidaadiga teevad eriala- ja solfedžoõpetaja koos õppealajuhatajaga.

Vabade kohtade olemasolul võtame õppijaid vastu aastaringselt.

Õppimine ettevalmistusklassis ilma instrumendiõppeta.

Ettevalmistusklassi saab õppima asuda ka katseid tegemata. Sel juhul võimaldame osalemist noodi- ja rütmiõpetuse rühmatundides 1-2 korda nädalas. Õpe on mõeldud õpilastele alates 4. eluaastast. Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ettevalmistusklassi aastaringselt.

Oma soovist anna teada valides ühe nendest võimalustest: